www.bip.gov.pl

Urząd Miejski w Szczytnie

Herb Urząd Miejski w Szczytnie

Piątek 24.10.2014

zaawansowane
 

URZĄD MIEJSKI
12-100 Szczytno
ul. Sienkiewicza 1
Tel. (89) 624-72-00
Fax. (89) 624-72-01
www.e-szczytno.eu
e-mail :um@um.szczytno.pl
NIP: 745-000-46-22
REGON: 000524453

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Szczytnie

 


!!! GOSPODARKA ODPADAMI !!!

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na konto 
Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Millennium S.A.
07 1160 2202 0000 0002 4058 9196


!!! KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!!Należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

należy wpłacać na konto

Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Millennium S.A.
32 1160 2202 0000 0001 2861 8542

Pozostałe należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać  na konto
Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Millennium S.A.
51 1160 2202 0000 0000 6195 6308
 
Należności z tytułu opłaty za udostępnienie danych
adresowych

należy wpłacać na konto

Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Bank Millennium S.A.
92116022020000000061956346

dla przelewów zagranicznych
Bank Millenium S.A.
IBAN: PL51 1160 2202 0000 0000 6195 6308

w
Punktach Kasowych Banku Spółdzielczego
na terenie miasta Szczytno

(bez prowizji)
m.in. w budynku urzędu
8.00-15.00

UWAGA
osoby niepełnosprawne

chcące załatwić jakiekolwiek sprawy urzędowe w Ratuszu
proszone są o zgłoszenie się do
Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
(pok. Nr 1 na parterze)

o przybyciu interesanta zostanie powiadomiony odpowiedni
wydział i pracownik UM
w szczególnych przypadkach po zgłoszeniu telefonicznym urzędnik odwiedzi
interesanta w miejscu zamieszkania.

 

 


DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2115411

Zaokrąglony róg prawy